TOM@TOPEDI.BE

0468 32 43 05

Tielendorp 42, 2460 Kasterlee

Privacy Policy topedi

Topedi Privacy policy comform de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018.
 

Belangrijke details
Op deze pagina wordt de privacy policy beschreven van Topedi en hoe Topedi omgaat met uw gegevens.
Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken bij het gebruik van onze website, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De nieuwste versie is gepubliceerd op deze pagina.
Het privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 05/11/2019
Als u vragen heeft over dit beleid, stuur dan een e-mail naar tom@topedi.be of schrijf naar: Topedi – Louis Neefsstraat 1 - 2275 Gierle - België

De volledige contactgegevens van Topedi zijn:
Adres:
Louis Neefsstraat 1
2275 Gierle
België

Telefoon:
0468 32 43 05

Website:
https://www.topedi.be
E-mail:
tom@topedi.be

BTW-gegevens:
BTW-nr.: BE0667.772.843
 

Inleiding
We verzamelen en gebruiken informatie om u inlichtingen te verschaffen.
 

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer u naar ons een e-mail verzendt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Naam
Tel.nummer of gsm-nummer
E-mailadres
 

Hoe gebruiken we deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u inlichtingen te verschaffen.
Ook via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina van onze website kunnen e-mails naar ons verzonden worden voor algemene vragen.

 

Beveiliging van de gegevens
Topedi doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij beschermen de integriteit van deze data, deze worden niet zomaar gewijzigd of gewist.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard tot wanneer u beslist dat deze verwijderd moeten worden.

 

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

1. Recht op inzage/toegang
Elke persoon waarvan wij zijn gegevens hebben, heeft het recht om toegang te vragen en zijn informatie in te kijken, alsook de manier hoe deze gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
De persoon heeft altijd het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om de gegevens te laten wissen.
De persoon heeft bij Topedi het recht om volledig uit alle systemen gewist te worden.
4. Recht om een klacht in te dienen.
De persoon heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer deze vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Elke persoon waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
6. Recht op een beperking van de verwerking.
De persoon heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
De persoon heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


Worden mijn gegevens ook buiten Europa gebruikt?
Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt

 

Gebruik van cookies
Topedi maakt gebruik van cookies op haar website. Dit wordt gedaan om de website optimaal te laten functioneren, voor Google Analytics en voor sociale media zoals Facebook, enz...

Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die tijdelijk door een webpagina op uw computer, laptop, tablet, smartphone, enz worden geplaatst. Onze website https://www.topedi.be plaatst cookies of soortgelijke technieken.
 

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en wat hun functionaliteit is.
 

Functionele cookies
Met deze cookies worden uw voorkeuren bijgehouden en dat u al eerder op onze website bent geweest.
 

Analytische cookies
Topedi gebruikt Google Analytics om inzicht te hebben in de wijze waarop en hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht. Zodoende kan Topedi verbeteringen en aanpassingen realiseren en de website optimaal laten functioneren. Topedi verwerkt zo anonieme statistieken over bezoeken aan de website.
 

Profilering cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Profilering cookies worden gebruikt door bv Youtube, Facebook, Twitter, Google, enz.
 

Wilt u geen cookies?
U kan cookies verwijderen in uw browser. Dit gaat voor elke browser op een andere wijze, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser. Let wel, als u cookies verwijdert is het mogelijk dat bepaalde websites niet goed meer werken.
 

November 2019
 

Dit is het Privacy Statement van Topedi statutair gevestigd te Gierle, kantoorhoudende te Gierle (2275) België, Louis Neefsstraat 1, ingeschreven in het het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer BE0667.772.843.