0468 32 43 05

TOM@TOPEDI.BE

Tussenkomst ziekenfonds

Tussenkomst Voor Steunzolen
 

De orthopedische zool wordt vergoed als ze nodig is voor een orthopedische behandeling en op voorwaarde dat ze is voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de heelkunde, in de orthopedie, in de neurochirurgie, in de fysische geneeskunde en de revalidatie, in de reumatologie, in de pediatrie, in de neurologie of in de neuropsychiatrie. Zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing dient de orthopedische zool voorgeschreven te worden (§8 nomenclatuur).

 

Volgende hernieuwingstermijn is van toepassing:

Eén jaar na de datum van de vorige levering indien de vorige steunzolen zijn afgeleverd vóór de 18de verjaardag.

Twee jaar na de datum van de vorige levering indien de vorige steunzolen zijn afgeleverd vanaf de 18de verjaardag.

 

De orthopedische zolen zijn gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. De eigen bijdrage voor de patiënt is afhankelijk van het type steunzool. 

Wanneer steunzolen nodig zijn ten gevolge van een arbeidsongeval, worden de kosten rechtstreeks met de verzekeringsinstelling geregeld.
 

Tussenkomst Bij Correctieschoeisel Voor Kinderen
 

Correctieschoeisel dient voorgeschreven te worden door een geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde, in de fysische geneeskunde en de revalidatie, in de reumatologie, in de neurologie, in de neuropsychiatrie, in de pediatrie of in de heelkunde. Zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing dient het correctieschoeisel voorgeschreven te worden (§2 nomenclatuur).

 

Volgende hernieuwingstermijn is van toepassing:

Maximum drie paar per jaar voor kinderen tot de vijfde verjaardag.
Maximum twee paar per jaar voor kinderen vanaf de vijfde verjaardag.

 

Vermits wij erkend zijn bij alle ziekenfondsen kunnen wij gebruik maken van de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt enkel de eigen bijdrage dient te betalen bij aflevering. Het overige deel kan rechtstreeks bij het ziekenfonds worden gevorderd.
 

Terugbetaling Bij Diabetesschoenen
 

Diabetesschoenen dienen voorgeschreven te worden door een geneesheer-specialist in de orthopedie, in de fysische geneeskunde, in de reumatologie, in de neurologie, in de neuropsychiatrie, in de pediatrie of in de heelkunde. Zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing dienen de diabetesschoenen voorgeschreven te worden (§2 nomenclatuur).

 

Hernieuwingstermijn: jaarlijks, ongeacht de leeftijd.

 

Vermits wij erkend zijn bij alle ziekenfondsen kunnen wij gebruik maken van de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt enkel de eigen bijdrage, afhankelijk van het model, dient te betalen bij aflevering. Het overige deel kan rechtstreeks bij het ziekenfonds worden gevorderd. Diabetesschoenen worden enkel terugbetaald bij diabetespatiënten.